utorok 12. apríla 2016

Ilustrácia veže/Tower illustration
Nikdy som nebola v Turíne, no keď som našla súťaž o vytvorení ilustrácie ikonickej veže Turína Mole Antonelliana, nadchla som sa. A toto sú dva moje návrhy:

I have never been in Turin but  when I found a competition about creating an illustration of iconic Turin Mole Antonelliana tower I got excited about it. There are my two proposals:
utorok 5. apríla 2016

Môj prvý chlap/ My first man
Môj prvý chlap. Samozrejme myslím toho kresleného. Obrázok, ktorý som nazvala Mechanické myslenie s podtitulom Klišé chlap. O tom, že klišé myslenie je v našej spoločnosti častým úkazom.

My first man. Of course the one on the picture. I named this drawing Mechanical thinking with the subtitle Cliche man. It it about the fact that cliche thinking is so common in our society.