pondelok 28. marca 2016

Je to ryba?/ Is it fish?


Ryba? Zajac? Kvetinová záhrada? Vlastne všetko. Sú to sardinky. Moje návrhy do „ilustrátorskej sardinkovej“ súťaže. Musím uznať a asi je to aj vidno, že kvetinové a listové vzory sú momentálne moje obľúbené.

Fish? Rabbit? Floral garden? Actually everything. They are sardines. My proposals for the sardine contest. And yes I have to admit that floral and leaf patterns are now my favourite ones. Honestly I am drawing them everywhere.

štvrtok 24. marca 2016

New Orleans

Jazzová kultúra a Mardi Gras, dve veci, pre ktoré je New Orleans známe. Obrázok bol robený do súťaže pre Moxy hotel. A zatiaľ je to moja najväčšia kresba s rozmermi 50x70 cm.

Jazz culture and Mardi Gras, two things New Orleans is typical for. This drawing was made to participate in the competition for Moxy hotel. And it is my biggest drawing, 50x70 cm, I have ever made.