pondelok 22. februára 2016

Na vlnách/ On the waves

Často kreslím v odtieňoch červenej, oranžovej, fialovej. Myslím si, že to súvisí s dynamickou energiou týchto farieb, ktorá vo mne vibruje hlavne posledné týždne. Všetky moje kreslené dievčatá boli červenovlásky. Moja posledná kresba "Na vlnách" je v modrých odtieňoch. Je to o zmenách. Momentálne mám v hlave veľa plánov, ktoré chcem dotiahnuť do úspešného konca tento rok. Pre mňa je tento čas o zamakaní. Pracovať na sebe a mojich snoch. A pondelok je najlepší deň pre nový začiatok. Či? :)

I very often create my drawings in shades of red, orange, purple. I think it is related with the dynamic and driven energy of these colours that vibes inside me especially last weeks. All my girls were redheads... My latest drawing "On the waves" is in blue shades.  It is about changes. I have so many plans in my head I want to accomplish this year. It is time for me to sit down and work hard for my dreams. And Monday is the best for new beginnings. Or not? :)


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára