piatok 29. januára 2016

Posadnutá červenou/Obsessed by red

Som posadnutá červenou. A hlavne kreslením červených, fialových a ryšavých vlasov. Ale aj v normálnom nekreslenom živote. Červená farba má definitívne pre mňa silné pozitívne vibrácie plné energie. Jednoducho ju milujem .

I am obsessed by red. Especially by drawing red, purple and ginger hair. But even in the everyday life. Red colour has definitely a strong positive vibration of passionate and emotional energy for me. I simply love it.
streda 6. januára 2016

Je čas.../It is time...
Oslavy Vianoc a Nového roka sú za nami. Je čas kedy ma to núti obzrieť sa spať na to, čo som spravila a dosiahla. Vidím veľa pozitívneho. No napriek tomu mám pocit, že by som radšej hľadela dopredu. Zvyčajne si nedávam predsavzatia, no tento rok som sa rozhodla urobiť výnimku. Takže moje predsavzatia pre rok 2016 sú:
  • makať na sebe a spraviť čo najviac práce
  • byť psychicky a nie len fyzicky prítomná pre ľudí
  • veľa veľa veľa kresliť
  • jesť zdravšie a byť šťastná
  • behať aspoň 3-krát za týždeň
Ak mám byť úprimná, mala som pripravených viacej predsavzatí, No povedala som sama sebe, že menej je niekedy viac. A predsavzatia, ktoré som spomenula vyššie sú pre mňa dôležité, lebo prezentujú to, čo chcem dosiahnuť v blízkej  budúcnosti. Prezentujú kroky, ktoré musím a hlavne chcem urobiť. Takže vždy keď budem demotivovaná, môžem si ich prečítať a pripomenúť si moje ciele.
A čo vy a Vaše predsavzatia? Či už predsavzatia máte alebo nie, v novom roku Vám prajem napredovanie a posúvanie sa k Vášmu snu a Vašim túžbam.


Christmas and New Year celebration are over. It is time to look back over what I did and achieved. Yes I see a lot of positive things I am grateful for. But I feel I would rather to look forward. I do not usually set any resolution but this year I decided to do an exceptions. So here are my resolutions for 2016:
  • push myself to work more and harder
  • be conscious and present for other people
  • draw as much as I can
  • eat healthier and be happy
  • run at least 3 times per week
Honestly I had prepared much more resolution but I told myself sometimes is less more. And the resolutions mentioned above are important for me because represent what I want to achieve in my near future. They are steps to my goals. So everytime I would be lost or unmotivated I can read them again and remind myself my goals.
And how about you and your resolutions for the next year? Whatever is the answer I wish you in 2016 to move forward to be closer to your dream and your desires.
Have a super nice day!!!