utorok 12. apríla 2016

Ilustrácia veže/Tower illustration
Nikdy som nebola v Turíne, no keď som našla súťaž o vytvorení ilustrácie ikonickej veže Turína Mole Antonelliana, nadchla som sa. A toto sú dva moje návrhy:

I have never been in Turin but  when I found a competition about creating an illustration of iconic Turin Mole Antonelliana tower I got excited about it. There are my two proposals:
utorok 5. apríla 2016

Môj prvý chlap/ My first man
Môj prvý chlap. Samozrejme myslím toho kresleného. Obrázok, ktorý som nazvala Mechanické myslenie s podtitulom Klišé chlap. O tom, že klišé myslenie je v našej spoločnosti častým úkazom.

My first man. Of course the one on the picture. I named this drawing Mechanical thinking with the subtitle Cliche man. It it about the fact that cliche thinking is so common in our society.
pondelok 28. marca 2016

Je to ryba?/ Is it fish?


Ryba? Zajac? Kvetinová záhrada? Vlastne všetko. Sú to sardinky. Moje návrhy do „ilustrátorskej sardinkovej“ súťaže. Musím uznať a asi je to aj vidno, že kvetinové a listové vzory sú momentálne moje obľúbené.

Fish? Rabbit? Floral garden? Actually everything. They are sardines. My proposals for the sardine contest. And yes I have to admit that floral and leaf patterns are now my favourite ones. Honestly I am drawing them everywhere.

štvrtok 24. marca 2016

New Orleans

Jazzová kultúra a Mardi Gras, dve veci, pre ktoré je New Orleans známe. Obrázok bol robený do súťaže pre Moxy hotel. A zatiaľ je to moja najväčšia kresba s rozmermi 50x70 cm.

Jazz culture and Mardi Gras, two things New Orleans is typical for. This drawing was made to participate in the competition for Moxy hotel. And it is my biggest drawing, 50x70 cm, I have ever made.

pondelok 29. februára 2016

Z minulého týždňa/ From the last week


Minulý týždeň som dokončila obrázok, ktorý som nazvala Everything is one. Kreslila som ho ale dlhšiu dobu, vždy som sa k nemu vracala po menších prestávkach. Konečne je ale hotový :)

I finished this drawing, Everything is one, last week. But it took me longer time than just the last week to finish it. I simply needed few breaks to figure out all details. But finally is finished. :)


pondelok 22. februára 2016

Na vlnách/ On the waves

Často kreslím v odtieňoch červenej, oranžovej, fialovej. Myslím si, že to súvisí s dynamickou energiou týchto farieb, ktorá vo mne vibruje hlavne posledné týždne. Všetky moje kreslené dievčatá boli červenovlásky. Moja posledná kresba "Na vlnách" je v modrých odtieňoch. Je to o zmenách. Momentálne mám v hlave veľa plánov, ktoré chcem dotiahnuť do úspešného konca tento rok. Pre mňa je tento čas o zamakaní. Pracovať na sebe a mojich snoch. A pondelok je najlepší deň pre nový začiatok. Či? :)

I very often create my drawings in shades of red, orange, purple. I think it is related with the dynamic and driven energy of these colours that vibes inside me especially last weeks. All my girls were redheads... My latest drawing "On the waves" is in blue shades.  It is about changes. I have so many plans in my head I want to accomplish this year. It is time for me to sit down and work hard for my dreams. And Monday is the best for new beginnings. Or not? :)


štvrtok 11. februára 2016

Výstava v Belgicku/Exhibition in Belgium
Tento týždeň som sa zúčastnila miestnej výstavy Stabul’Art v belgickom Etalle, ktorá potrvá do konca týždňa 14.2.. Týždenná výstava na podporu lokálnych a mladých umelcov. Jediná ne-belgičanka, no privítaná veľmi pozitívne. A slávnostná vernisáž v sobotu 6.2. dopadla na výbornú. Čo ma veľmi teší je, že niekoľko mojich obrazov si našlo svojho majiteľa, medzi nimi aj dve moje najprepracovanejšie kresby. Dostala som množstvo pozitívnych ohlasov na moju tvorbu od verejnosti až po ľudí, ktorí v umeleckej branži robia už nejaký ten rok. Čo viac by som si mala priať?

This week I participated on a local exhibition Stabul’Art in Etalle, Belgium that runs until the end of the week 14.2.. One week exhibition to support local and young artists. I was just one non-belgium but really warmly welcomed. The opening ceremony on Saturday 6.2. was great What are the happiest moments from this event that several of my drawings were sold, including my two best works. I received a lot of positive feedback and congratulations for my artwork. What else could I wish to achieve?

utorok 2. februára 2016

Špeciálna ponuka/ Special offer


Ak sa Vám páči moja tvorba, V obchodíku na Society6 mám špeciálnu ponuku:

 • Poštovné zadarmo do celého sveta a 20% zľava na deky a vankúše.
 • Ponuka končí 7. februára, 2016 o polnoci pacifického času.
 • Na rámované obrazy a tlač na plátno sa nevzťahuje poštovné zdarma.
 • Pre uplatnenie zľavy treba použiť tento link:  https://society6.com/annarapcanova?promo=HBJCZGHNHT9B

If you like my work I have a special promotion in my Society6 store. The deal is:

 • Free worldwide shippinf and 20% off throw blankets and pillows
 • The end of the offer is February 7, 2016 at midnight Pacific Time.
 • Canvas and framed print are exluded from free shipping
 • For discount use this link:  https://society6.com/annarapcanova?promo=HBJCZGHNHT9B
piatok 29. januára 2016

Posadnutá červenou/Obsessed by red

Som posadnutá červenou. A hlavne kreslením červených, fialových a ryšavých vlasov. Ale aj v normálnom nekreslenom živote. Červená farba má definitívne pre mňa silné pozitívne vibrácie plné energie. Jednoducho ju milujem .

I am obsessed by red. Especially by drawing red, purple and ginger hair. But even in the everyday life. Red colour has definitely a strong positive vibration of passionate and emotional energy for me. I simply love it.
streda 6. januára 2016

Je čas.../It is time...
Oslavy Vianoc a Nového roka sú za nami. Je čas kedy ma to núti obzrieť sa spať na to, čo som spravila a dosiahla. Vidím veľa pozitívneho. No napriek tomu mám pocit, že by som radšej hľadela dopredu. Zvyčajne si nedávam predsavzatia, no tento rok som sa rozhodla urobiť výnimku. Takže moje predsavzatia pre rok 2016 sú:
 • makať na sebe a spraviť čo najviac práce
 • byť psychicky a nie len fyzicky prítomná pre ľudí
 • veľa veľa veľa kresliť
 • jesť zdravšie a byť šťastná
 • behať aspoň 3-krát za týždeň
Ak mám byť úprimná, mala som pripravených viacej predsavzatí, No povedala som sama sebe, že menej je niekedy viac. A predsavzatia, ktoré som spomenula vyššie sú pre mňa dôležité, lebo prezentujú to, čo chcem dosiahnuť v blízkej  budúcnosti. Prezentujú kroky, ktoré musím a hlavne chcem urobiť. Takže vždy keď budem demotivovaná, môžem si ich prečítať a pripomenúť si moje ciele.
A čo vy a Vaše predsavzatia? Či už predsavzatia máte alebo nie, v novom roku Vám prajem napredovanie a posúvanie sa k Vášmu snu a Vašim túžbam.


Christmas and New Year celebration are over. It is time to look back over what I did and achieved. Yes I see a lot of positive things I am grateful for. But I feel I would rather to look forward. I do not usually set any resolution but this year I decided to do an exceptions. So here are my resolutions for 2016:
 • push myself to work more and harder
 • be conscious and present for other people
 • draw as much as I can
 • eat healthier and be happy
 • run at least 3 times per week
Honestly I had prepared much more resolution but I told myself sometimes is less more. And the resolutions mentioned above are important for me because represent what I want to achieve in my near future. They are steps to my goals. So everytime I would be lost or unmotivated I can read them again and remind myself my goals.
And how about you and your resolutions for the next year? Whatever is the answer I wish you in 2016 to move forward to be closer to your dream and your desires.
Have a super nice day!!!