nedeľa 13. decembra 2015

EX(s)press-o life (život)
Nikdy v živote som žiadny komiks nenakreslila. Žiadny obrázkový príbeh som nevytvorila. Vlastne už tomu tak celkom nie je. Keď som objavila súťaž o komiksoch, nebola som si vôbec istá, či sa toho vôbec pustiť. No po dlhom hovorení nie nie nie, som sa do toho predsa len pustila. A na druhej strane vyskúšať niečo nové bola predsa len výzva. A tak po prekreslovaní, zahodení prvej nakreslenej strany, zmenenie príbehu je môj EX(s)press-o life na svete. A musím uznať, že som si chvíle strávené na ňom užila.  Komiks je venovaný všetkým kofeínovým závislým, pre ktorých je dobrá šálka káva ako hriešne pokušenie..... Len kam až môže zájsť?...
Už len pekne zabaliť a poslať do Švajčiarska na súťaž. Mám obrovskú radosť, lepšie zakončená nedeľa už ani nemohla prísť.

PS: skúšajte nové veci, veľa sa toho môžete naučiť :)

I have never done any comic in my life. Any story created from pictures. Actually it is not true anymore. When I found a comic competition I was not sure if it is a my cup of tea. But after a long time saying no no no I decided to try it. And on the other side it was a challenge. So after redrawing, throwing away a first drawn page, changing the story my EX(s)press-o life is finished. I need to admit that I really enjoyed creating it. Comic is dedicated to all coffee lovers for whom a good cup of coffee is like a sinful temptation....But where can it end up?...
Just to pack and send it to Switzerland for the competition. I am crazy happy. The best ending of Sunday.

PS: Try to do new thing...you can learn a lot. :)
2 komentáre: