nedeľa 13. decembra 2015

EX(s)press-o life (život)
Nikdy v živote som žiadny komiks nenakreslila. Žiadny obrázkový príbeh som nevytvorila. Vlastne už tomu tak celkom nie je. Keď som objavila súťaž o komiksoch, nebola som si vôbec istá, či sa toho vôbec pustiť. No po dlhom hovorení nie nie nie, som sa do toho predsa len pustila. A na druhej strane vyskúšať niečo nové bola predsa len výzva. A tak po prekreslovaní, zahodení prvej nakreslenej strany, zmenenie príbehu je môj EX(s)press-o life na svete. A musím uznať, že som si chvíle strávené na ňom užila.  Komiks je venovaný všetkým kofeínovým závislým, pre ktorých je dobrá šálka káva ako hriešne pokušenie..... Len kam až môže zájsť?...
Už len pekne zabaliť a poslať do Švajčiarska na súťaž. Mám obrovskú radosť, lepšie zakončená nedeľa už ani nemohla prísť.

PS: skúšajte nové veci, veľa sa toho môžete naučiť :)

I have never done any comic in my life. Any story created from pictures. Actually it is not true anymore. When I found a comic competition I was not sure if it is a my cup of tea. But after a long time saying no no no I decided to try it. And on the other side it was a challenge. So after redrawing, throwing away a first drawn page, changing the story my EX(s)press-o life is finished. I need to admit that I really enjoyed creating it. Comic is dedicated to all coffee lovers for whom a good cup of coffee is like a sinful temptation....But where can it end up?...
Just to pack and send it to Switzerland for the competition. I am crazy happy. The best ending of Sunday.

PS: Try to do new thing...you can learn a lot. :)
utorok 8. decembra 2015

Upršané myšlienky..../ Rainy thoughts...


Je zima a namiesto snehu, ktorý by som privítala radšej (čo je asi očividné :)), je tu hmla a dážď. Ale ako sa hovorí vždy vo všetkom hľadaj to pozitívne, tak som teda našla inšpiráciu. Inšpiráciu na kreslenie. A oblaky vonku zrazu neboli viacej šedé, ale hýrili farbami a z oblohy začal padať zlatý dážď.

It is winter time and instead of snow (which I would prefer....obviously :)) outside is foggy and rainy weather. But as it is said always look at the bright side of the things. And so I found an inspiration. Inspiration for drawing. And suddenly the clouds outside were not grey anymore but colourful and the golden rain started to fall from the sky.


Ak sa vám páči tento obrázok, môžete ho nájsť na society6  kliknutím na tento link.
If you like this drawing you can find it on society6 by clicking on this link.

streda 2. decembra 2015

Krok vpred/One step forward
Jedným z mojich snov je, aby moja tvorba robila ľudom radosť. Vždy som si preto chcela otvoriť obchodík, kde by boli na predaj moje kresby, ilustrácie. Dlho som rozmýšľala ako tento krok uskutočniť. Našťastie som našla platformy ako je society6 a zazzle, na ktorých si každý kreatívec príde na svoje. Tak šup nakuknúť do môjho sveta a urobiť si radosť, či kúpiť vianočný darček. Odkazy na obchodíky nájdete na tomto linku.

To bring my artwork closer to people is one of my dream. Therefore I always wanted to open my own shop where my illustrations, drawing would be available for buying. I has been thinking how to make this step possible for a long time. Fortunately I found platforms like society6 and zazzle. So if you would like to buy something for yourself or a christmas gift for your relatives you are more than welcome to check my shops.  To visit my shops follow this link.