pondelok 2. novembra 2015

Áno, áno, áno!/Yes, yes, yes!
Čas povedať áno.... Nikdy nie je neskoro začať hovoriť áno svojmu životu a novým výzvam, začať žiť naplno. Rovnako ako to urobila Rosie Kitto v novej novele Dawn French According to yes. Zúčastnila som sa súťaže na vytvorenie vizuálneho umenia, ktoré by bolo použité na oficiálnu kampaň pre túto okúzľujúcu knihu. Samozrejme štýlom mne vlastným. Fixky a perá nemohli chýbať. Neváhajte pozrieť si môj príspevok tu.


Time to say yes.... It is never too late to say yes to your life. The same did Rosie Kitto in the new novel According to YES written by Dawn French. I have participated in the competition to create a visual artwork for the official social media campaign for this charming book. Of course I did it my way. Markers and pens must be a part of my drawings. Feel free to check my sumbission here.