piatok 30. januára 2015

Myšlienky.../Thoughts...

Myšlienky, spomienky, nápady sa preháňajú hlavou ako šialené, zas a znova. Dokola, bez prestávky.....O prítomnosti, minulosti, budúcnosti, snoch, túžbach, strachoch, o hlúpostiach, o vážnych veciach...
A aj keď niekedy neviem kam a kade, chce sa mi povedať dobre mi je. A keď je ťažko, aspoň do na prechádzku do prírody načerpať trochu pozitívnej energie....


Thoughts, memories, ideas are passing through my head like crazy. Again and again without any break...About present, past, future, dreams, desires, fears, about serious things and about silly ones...

And if I do not know where and how to go ahead, I want to say I feel ok. And if it is too hard at least go for a walk into the nature to recharge energy...
Trout lake, Vancouver Canada