piatok 17. októbra 2014

Zdieľanie umenia.../Sharing art....


Zdieľanie a darovanie umenia so širokou verejnosťou je úžasná myšlienka papergirl. Papergirl ako ne-komerčný a ne-profitujúci projekt usporadúva výstavu a následné darovanie umenia náhodným ľudom....ďakujem, že som mohla byť súčasťou. 

Tento príspevok je tiež spomienkový. 8.7.2014.


Sharing and giving art with wide public is an awesome idea of papergirl. Papergirl as a non-comercial and non-profit project organizes the exhibition and giving art to random strangers....thanks that I could be a part of it.

This post is also one from my memories. 8th of July 2014.