pondelok 17. marca 2014

Trochu hudby do života.../A lillte music to life...


V nedeľu ráno hlučné zvuky vetra prehlušili zvuky swingu a jazzu zaznievajúceho celým bytom. V tichu hlava prázdna, pri hudbe plná čiar a farieb. Moje srdce poskakovalo a boky sa vlnili, ručičky čmárali....a všetko v rytme. Duša bola na pokoji. Pri počúvaní hudby som natrafila na švédskych chlapcov Movits!, ktorí prichutili swing/jazz trochu inými štýlmi. Vôbec nerozumiem slovám.....ale veď jazyk hudby je univerzálny.....


On Sunday morning loud noise of wind was blocked out by the swing and jazz tones sounded throughout the apartment. In the silence an empty head, with music full of lines and colours. My heart bounced and hips swayed, hands scribbled.... all in rhythm. Soul was full of  peace. While listening to music I came across Swedish boys Movits! who add to swing / jazz other styles. Although I do not understand the words of their songs I like it. Universal language of music.....

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára