utorok 25. marca 2014

Jarná duša /Spring soul
Jarná duša. Jar. Duša. Príroda. Zeleň. Sviežosť. Radosť......♥
Inšpirácia = veľa bodkovania = nový obrázok.

Spring soul. Spring. Soul. Nature. Greens. Freshness. Happiness......
Inspiration =  lots of dotting = new picture.2 komentáre: