pondelok 10. marca 2014

Spolu.../Together...

Dokončený obrázok Spolu ako výsledok víkendu.
Niekedy spolu a niekedy iba vedľa seba....

Completed picture Together as a result of the weekend.Sometimes together and sometimes just next to each other....

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára