streda 26. februára 2014

Jar vo vzduchu/Spring in the air
V posledných dňoch je cítiť vo vzduchu jar. Prvé kvietky, zelené púčiky na stromoch a kríkoch, ranný štebot vtáčikov, teplý vánok, viacej slnečných lúčov,... Jednoducho paráda.

In the last days, the spring is felt in the air. First flowers, green buds on the trees and bushes, warble of birds in the morning, warm breeze, more of sun rays... Simply awesome.
Trio of brown toned drawings, One-colour project, February.

sobota 22. februára 2014

Hore nohami/Upside down
Svet je skrátka niekedy hore nohami....Alebo len my sme hore nohami? Naše postoje? A možno to ani nevadí. Lebo na druhej strane život hore nohami môže priniesť iný uhol pohľadu. :)

World is just sometimes upside down....Or just we are upside down? Our attitudes? And probably it doesn't matter. On the other side, life in upside down way can bring a different point of view. :)


One-colour project, brown.

pondelok 17. februára 2014

Kávový dážď/Coffee rainNiekedy mám pocit, že bez kávy nie som schopná ani oči otvoriť a cez deň nebudem normálne fungovať. Káva je vtedy ako dar z neba. Často si poviem, že obmedzím kávu, no ranný a poobedný kávový rituál sa ma drží silno. Momentálne každé ráno začínam s kávou..... Moja bujná fantázia by chcela kávu z neba. Len vystrčiť hrnček von z okna ... :)
Obrázok inšpirovaný kofeínovým mokom. One-colour project, hnedá.

"Káva vonia ako čerstvo pomleté nebo." (Jessi Lane Adams)


I sometimes feel that without coffee I´m not able to open my eyes and act normally during the day. For these days coffee is like a gift from heaven. I often tell to myself that I reduce amount of  coffee, but morning and afternoon coffee ritual holds me so strong. Currently, I start every morning with coffee..... My vivid imagination would like to have coffee from heaven. Just stick mug out the window ... :)
Drawing inspired by cofein drink. One-colour project, brown.

“Coffee smells like freshly ground heaven.” (Jessi Lane Adams)


piatok 14. februára 2014

Knihomoľ/BookwormMám veľmi rada knihy. Určite nie som ten najväčší knihomoľ na svete. Niekedy čítam málo, inokedy zase veľa. Môžem sa označiť za takého malého knihomoľa.  Knihy sa mi váľajú najmä pri posteli, pretože najradšej čítam v posteli pred spaním.
Sila slov ukrytá v knihách ma fascinuje. Fascinujúce príbehy, ktoré berú dych a podnecujú fantáziu. Myšlienky, ktoré vás posúvajú v živote a nútia zamyslieť sa. Pravdy, ktoré otvárajú myseľ.
Knihy sú ako záznamy. Záznamy autora, ľudstva, jednotlivca. Záznam myšlienok, nápadov, životných právd a krívd, zážitkov, pocitov, popisov a charakteristík, dobrého a zlého, fantazijného a skutočného,...
Papier znesie všetky príbehy. Knihy sú inšpirácia.

Books are great. Certainly I'm not the biggest bookworm in the world. Sometimes I read a little, sometimes a lot again. I can be marked as a little bookworm. Books are particulary next to my bed because I like reading in the bed before going to sleep. 
The power of words hidden in books fascinates me. Fascinating stories that take your breath away and stimulate your imagination. Ideas that move you forward in life and force to think. Truth opening mind. 
Books are like records. Records of the author, humankind, individual. Record of thoughts, ideas, truths and injustices of life, experiences, feelings, descriptions and characteristics, good and bad, fantasy and real ... Paper can withstand all the stories. Books are an inspiration.
pondelok 10. februára 2014

Krajina zázrakov/Wonderland
V krajine zázrakov, tam veru neplatia žiadne pravidlá. Je tu sloboda slov, myšlienok, vnímaní, tvarov a výzoru, rozhodnutí a skutkov. Sloboda života, tak potrebná...
Ja mám svoju krajinu zázrakov v hlave a postupne po kúskoch si ju dávam na papier a do svojho života...

In wonderland there are no rules. There is freedom of words, thoughts, perceptions, shapes and looks, decisions and acts. Freedom of life, so useful...
I have my own wonderland in my head and I give it on the piece of paper step by step and into my life...

sobota 8. februára 2014

Myslím farebne.../I think colourfully...

Dúha. Vzory. Farby.
Dúhové sny. Vzorované nápady. Farebná skutočnosť.

Rainbow. Patterns. Coulours.
Rainbow dreams. Pattern ideas. Colourful reality.

štvrtok 6. februára 2014

Aj taká torta vie inšpirovať/Even a cake can inspire

Na konci januára som mala narodeniny. Moja milovaná najlepšia mamina mi upiekla skvelú višňovo-tvarohovú tortu. V ústach višne, na papieri višne.

At the end of January I had my birthday. My mum (btw. the best mum in the whole world) baked a great cherry-curd cake. Cherries in the mouth, cherries on the paper.

pondelok 3. februára 2014

Šedý január/Grey JanuaryEšte jeden šedý januárový obrázok pribudol. Trochu lesný.... Spolu všetky tvoria trojicu do one-colour project na január. Malo ich byť viacej, ale ako to býva človek plánuje, premýšľa a nakoniec veci skončia inak... Napriek tomu, že obrázky sa v hlave vynárajú a pomaly sa tam ani nezmestia, na papier sa nedostanú.... No už mi v mysli tancuje hnedý február...


Another one grey January picture. A little bit wood.... All together form a trio of January One-colour project. I planned to draw more pictures. But everything turned otherwise. However the pictures are emerging in my head, they sometimes do not end up on the paper.... Brown February is already dancing in my mind...