piatok 10. januára 2014

Psík/Doggie
Jedna z mojich prvých kresieb v roku 2014 a moja úplne prvá kresba psíka.
One of my first drawings in 2014 and my very first one drawing of a doggie.

2 komentáre: