piatok 6. decembra 2013

Nech si žije.../ Let it live...

Väčšina mojich obrázkov je oveľa viacej „dokončených“ ako tento najnovší. Na tomto je veľa plôch nevyfarbených, prázdnych. Moji najbližší sa ma pýtajú, či a kedy ho dokončím. No ja mám silný pocit, že ho mám nechám žiť vlastným životom....
Ostatne ako aj veľa vecí v našom živote je potrebné nechať voľne plynúť. Nechať im slobodu...

Most of my pictures are much more „completed“ than the latest one. On this one there are a lot of empty off-color parts. Members of my family ask me whether and when I finish it. But I have a strong feeling that I'll let it live its own life .... 
Anyway as well as a lot of things in our lives should be allowed to run free. Give them freedom...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára