utorok 12. apríla 2016

Ilustrácia veže/Tower illustration
Nikdy som nebola v Turíne, no keď som našla súťaž o vytvorení ilustrácie ikonickej veže Turína Mole Antonelliana, nadchla som sa. A toto sú dva moje návrhy:

I have never been in Turin but  when I found a competition about creating an illustration of iconic Turin Mole Antonelliana tower I got excited about it. There are my two proposals:
utorok 5. apríla 2016

Môj prvý chlap/ My first man
Môj prvý chlap. Samozrejme myslím toho kresleného. Obrázok, ktorý som nazvala Mechanické myslenie s podtitulom Klišé chlap. O tom, že klišé myslenie je v našej spoločnosti častým úkazom.

My first man. Of course the one on the picture. I named this drawing Mechanical thinking with the subtitle Cliche man. It it about the fact that cliche thinking is so common in our society.
pondelok 28. marca 2016

Je to ryba?/ Is it fish?


Ryba? Zajac? Kvetinová záhrada? Vlastne všetko. Sú to sardinky. Moje návrhy do „ilustrátorskej sardinkovej“ súťaže. Musím uznať a asi je to aj vidno, že kvetinové a listové vzory sú momentálne moje obľúbené.

Fish? Rabbit? Floral garden? Actually everything. They are sardines. My proposals for the sardine contest. And yes I have to admit that floral and leaf patterns are now my favourite ones. Honestly I am drawing them everywhere.

štvrtok 24. marca 2016

New Orleans

Jazzová kultúra a Mardi Gras, dve veci, pre ktoré je New Orleans známe. Obrázok bol robený do súťaže pre Moxy hotel. A zatiaľ je to moja najväčšia kresba s rozmermi 50x70 cm.

Jazz culture and Mardi Gras, two things New Orleans is typical for. This drawing was made to participate in the competition for Moxy hotel. And it is my biggest drawing, 50x70 cm, I have ever made.

pondelok 29. februára 2016

Z minulého týždňa/ From the last week


Minulý týždeň som dokončila obrázok, ktorý som nazvala Everything is one. Kreslila som ho ale dlhšiu dobu, vždy som sa k nemu vracala po menších prestávkach. Konečne je ale hotový :)

I finished this drawing, Everything is one, last week. But it took me longer time than just the last week to finish it. I simply needed few breaks to figure out all details. But finally is finished. :)


pondelok 22. februára 2016

Na vlnách/ On the waves

Často kreslím v odtieňoch červenej, oranžovej, fialovej. Myslím si, že to súvisí s dynamickou energiou týchto farieb, ktorá vo mne vibruje hlavne posledné týždne. Všetky moje kreslené dievčatá boli červenovlásky. Moja posledná kresba "Na vlnách" je v modrých odtieňoch. Je to o zmenách. Momentálne mám v hlave veľa plánov, ktoré chcem dotiahnuť do úspešného konca tento rok. Pre mňa je tento čas o zamakaní. Pracovať na sebe a mojich snoch. A pondelok je najlepší deň pre nový začiatok. Či? :)

I very often create my drawings in shades of red, orange, purple. I think it is related with the dynamic and driven energy of these colours that vibes inside me especially last weeks. All my girls were redheads... My latest drawing "On the waves" is in blue shades.  It is about changes. I have so many plans in my head I want to accomplish this year. It is time for me to sit down and work hard for my dreams. And Monday is the best for new beginnings. Or not? :)